Maersk Delano
IMO: 9079547
Ex-names:
Shenzhen Bay / Shenzhen Star
Built:
1994 @ Ishikawajima-Harima H.I.
Locations:
HKHKG